Våre tjenester innenfor leiekjøring

Slåing gras
Raking
Pressing/pakking
Finsnitting
Mellomkjøring
Trøing silo
Beitepussing
Kalkkjøring
Pløying
Harving
Steinhenting
Tromling
Transport husdyrgjødsel
Graving
Transport av masser